Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Tώρα «χαρίζονται» και τα νερά μας στις πολυεθνικέςΈγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για «Αιολικό - Αντλητικό- υδροηλεκτρικό σύστημα στο Αποπηγάδι από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Το Αποπηγάδι μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας από ΑΠΕ.

           
Μετά από τις περιουσίες μας, τον ήλιο και τον αέρα, τώρα «χαρίζονται» και τα νερά μας στις πολυεθνικές, στα πλαίσια του γενικότερου ξεπουλήματος της χώρας στους τοκογλύφους - δανειστές.
            Με την αρ. πρ. 3540/21-09-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Καρούντζου εγκρίνονται οι περιβαλλοντικού όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW αιολικά και 5MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», Δήμων Πλατανιά & Κανδάνου – Σελίνου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».
            Ο περιφερειάρχης προχώρησε στην έγκριση ΕΠΟ του έργου παρά τις αντιρρήσεις της Δ/νσης Δασών Χανίων που έχουν διατυπωθεί στο αρ. πρ. 6980/14-12-2010 έγγραφο της. Η Δ/νση Δασών Χανίων δεν συναινούσε στην υλοποίηση του υδροηλεκτρικού σύστηματος γιατί, μεταξύ άλλων, «οι επεμβάσεις που προβλέπονται με τη ΜΠΕ του έργου που αναφέρονται στο θέμα, συμπεριλαμβανόμενης της οδοποιίας, διασπείρονται σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή του όρους και της προστατευτικής έκτασης, πέραν της προστατευτικής κορυφογραμμής αυτού, με πιθανότητα σημαντική υποβάθμιση του δασικού-φυσικού περιβάλλοντος σε ευρύτερη έκταση η οποία, επί επιπλέον, χαρακτηρίζεται ως προστατευτική.»
             Η γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Χανίων αναφέρεται στα σχετικά (αρ. 40) της απόφασης του περιφερειάρχη με τη σημείωση (sic) ότι «με τους όρους που θέτει και που δεσμεύουν τον Κύριο του Έργου με την παρούσα απόφαση (α.π. Δ/νσης ΠΕΧΩ 8475/20-12-10»!!!
            Ο περιφερειάρχης που στην συνέλευση στην Κάντανο στις 26-2-2010 μας “διαβεβαίωνε”  πως τίποτε δεν θα προχωρήσει χωρίς διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, υπέγραψε την έγκριση ΕΠΟ, παρά του Υπομνήματος (16-12-10) ιδιοκτητών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που κατατέθηκε στο Ν.Σ. Χανίων (α.π. Δ/νσης ΠΕΧΩ 8462/20-12-10) και δεν συναινούσαν στο έργο και παρά των αρνητικών γνωμοδοτήσεων - αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων Βουκολιών και Καντάνου.
            Το έργο περιλαμβάνει:
  Τη διάνοιξη Υδρογεώτρησης, βάθους περίπου 500 μέτρων, στην περιοχή μεταξύ Σέμπρωνα και Πρασσέ.
  Άνω και κάτω ταμιευτήρα, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο άνω ταμιευτήρας σε υψόμετρο 1220 μ. θα έχει χωρητικότητα 60.000 κυβικά μέτρα, συνολική επιφάνεια 8.185 τ.μ. και μέσο βάθος 7,5 μέτρα.Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από την κατασκευή του ταμιευτήρα υπολογίζονται από την προμελέτη σε περίπου 26.500,00 κ.μ.. Η ποσότητα του σκυροδέματος που θα απαιτηθεί εκτιμάται σε 3.800 κ.μ. Ο κάτω ταμιευτήρας σε υψόμετρο 650 μ. θα έχει χωρητικότητα 80.000 κ.μ., συνολική επιφάνεια 8.185 τ.μ. και μέσο βάθος 10 μέτρα.Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από την κατασκευή του υπολογίζονται από την προμελέτη σε περίπου 35.000,00 κ.μ. και η ποσότητα του σκυροδέματος που θα απαιτηθεί εκτιμάται σε 4.700 κ.μ.
  Την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού.
  Την κατασκευή αντλητικού σταθμού.
  Αγωγούς υδατόπτωσης και αγωγούς άντλησης (υπόγειους και υπέργειους) συνολικού μήκους 3.618 μέτρων και διαμέτρου 0.80 μέτρων.
  Τη διασύνδεση των υδροστροβίλων με το δίκτυο Μέσης Τάσης της περιοχής, μήκους 2,2 χλμ περίπου
  Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση προς τον κάτω ταμιευτήρα για την πλήρωσή του. Ο αγωγός αυτός, μήκους 3,2 χλμ περίπου, θα είναι από πολυαιθυλένιο με διάμετρο 5 inches.
  Την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 5,1 ΜW το οποίο θα αποτελείται από 6 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 850 ΚW έκαστη,  τριπτέρυγες, με ύψος 49 μ. και διάμετρο φτερωτής 52 μ.
  Την κατασκευή έξι (6) βάσεων/πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών διαστάσεων 30x40 μ. έκαστη (εμβαδού 1200 τ.μ.). Στη θέση κάθε ανεμογεννήτριας θα εκσκαφθεί η βάση θεμελίωσης από μπετόν, διαστάσεων 13×13×3 (507 κ.μ.) μέτρα περίπου.
  Την κατασκευή κέντρου ελέγχου του Αιολικού Πάρκου με επιφάνεια κτιρίου περίπου 150 τ.μ.
  Τη διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το δίκτυο Μέσης Τάσης της περιοχής, μήκους 6,2 χλμ περίπου.
  Την κατασκευή Υπόγειας Γραμμής Μέσης Τάσης για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών με το κέντρο ελέγχου του Πάρκου, μήκους 2  χλμ περίπου.
  Τρεις (3) πλατείες του γερανού για την τοποθέτηση των χαλύβδινων αγωγών διαστάσεων 10x20 μ. έκαστη
  Τη διαμόρφωση της υφιστάμενης οδοποιίας σε μήκος 5,3 χλμ (για την κατασκευή της οποίας, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δήμου Καντάνου - Σελίνου, η εταιρεία έχει υπερβεί - εκχερσώσει παράνομα 25 στρέμματα περίπου)  και τη διάνοιξη νέας οδοποιίας (πρόσβασης, εσωτερικής και πρόσβασης-εργοταξιακής) συνολικού μήκους 6,9 χλμ περίπου.
  Συνολικά προϊόντα εκσκαφής 64.400 κ.μ.
Δηλαδή θα μεταμορφωθεί το χιλιοτραγουδισμένο περήφανο βουνό Αποπηγάδι σε νταμάρι-χωματερή, για μια υποτιθέμενη “φιλοπεριβαλλοντική επένδυση”.
            Ενθυμούμαστε βεβαίως ότι ότι κατά την  ΜΠE που είχε υποβληθεί για τον αιολικό σταθμό 2,55 MW από την ίδια εταιρεία, στην ίδια περιοχή, «Στρογγυλή Κορυφή» (ΑΕΠΟ 10.584/2005 Νομάρχη Χανίων) που ήδη λειτουργεί: «ο περιβάλλων χώρος (της περιοχής ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού)... δεν ανήκει σε καμία περιοχή με εκτεταμένα αποθέματα νερού» και σχετικά µε την πανίδα στην περιοχή του έργου έχουν «...παραµείνει µόνο ποντικοί των ορέων, λίγα πουλιά, ενδηµικά και αποδημητικά» και ότι θα τοποθετούσαν μόνο 3 ανεμογεννήτριες που δεν θα ενοχλούσαν κανένα, κλπ ψέματα.
            Τώρα όχι μόνο «ανακάλυψαν» εκτεταμένα αποθέματα νερού στην περιοχή,  που αρκούν για το συγκεκριμένο υβριδικό - υδροηλεκτρικό έργο, αλλά είναι υπεραρκετά ώστε να προγραμματίζουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ http://www.selino.gr/node/16 του έργου, την κατασκευή δυο ακόμα υβριδικών στο Αποπηγάδι, στον Άγιο Ιωάννη και στα Δίστρατα (με δεξαμενή 330.000 κ.μ. ). Ενώ και στην ορνιθολογική μελέτη της ΜΠΕ καταγράφονται σπάνια και απειλούμενα είδη πουλιών που για να προστατευθούν σύμφωνα με την απόφαση ΕΠΟ του περιφερειάρχη: «Θα πρέπει να προβλεφθεί να μην μένουν νεκρά κτηνοτροφικά ζώα εντός του πάρκου για να μην προσελκύονται όρνια και θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση του πάρκου και κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί το που ακριβώς θα είναι σκόπιμο να τοποθετηθούν ποτίστρες για τα πτηνά έτσι ώστε η ύπαρξη των λιμνοδεξαμενών να μην αλλάξει τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί.»!!! Οποία κοροϊδία, τώρα θα «εκπαιδεύσουμε» και τα όρνια και τους αετούς που θα μαζευτούν από όλη την Κρήτη και κυρίως από τα γειτονικά Λευκά Όρη, να πετούν όπως η εταιρεία θέλει και να πίνουν νερό από τις ποτίστρες και όχι από τις λιμνοθάλασσες που θα κατασκευάσουν. Σύμφωνα με τα έγγραφα της Ορνιθολογικής και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Αποπηγάδι αποτελεί τόπο τροφοληψίας απειλουμένων ειδών κατά την εθνική νομοθεσία. Ήδη τον περασμένο Ιούλιο καταγράφηκε το πρώτο θύμα των 3 α/ν στην περιοχή, ένας σπάνιος νεκρός Χρυσαετός κάτω από τα καλώδια ρεύματος, δίπλα στις α/ν.
            Φυσικά οι όροι της ΜΠΕ ότι το νερό από  την αδειοδοτούμενη υδρογεώτρηση αφορά μόνο την αρχική πλήρωση και την μετέπειτα εξάτμιση των δεξαμενών, δεν διευκρινίζουν τον φορέα διαχείρισης του νερού, ούτε εξασφαλίζουν την αλόγιστη υπερεκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του από την εταιρεία. Άλλωστε η μη τήρηση του συνόλου των ΕΠΟ από τις εταιρείες είναι πάγια τακτική τους. Ήδη έχουμε την “εμπειρία” της κατασκευής των 3 α/ν και ας ρίξουμε μια ματιά  στο τι γίνεται στην Ικαρία στην κατασκευή παρόμοιου έργου, όπου προσφάτως οι Ελεγκτές Περιβάλλοντος http://www.kandanos.eu/node/1553 διαπίστωσαν σωρεία παραβιάσεων και καταστροφών.
            Ως προς τα αναμενόμενα κέρδη της εταιρείας από το ξεζούμισμα του Ελληνικού λαού βλέπετε απόφαση 1337/2010 ΡΑΕ....Αντικείμενο της αδείας, 3.6..«α) Η τιμή διαθεσιμότητας ισχύος για την παροχή εγγυημένης ισχύος από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής ορίζεται σε 127 €/ανά KW/έτος , β) Η τιμή πώλησης της ενέργειας προς το δίκτυο από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής ορίζεται σε 236 € ΜWh/ έτος , γ) Η τιμή αγοράς της ενέργειας από δίκτυο από τις μονάδες πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης ορίζεται σε 186 € MWh/έτος . Φυσικά και τις διαφορές, στις παραπάνω εγγυημένες τιμές, που επιβαρύνουν την ΔΕΗ και το δημόσιο, καλούμαστε να τις πληρώσουμε εμείς μέσω της άγριας και απάνθρωπης φορολογίας και του Ειδικού Τέλους υπέρ ΑΠΕ που ενσωματώνεται στους λογαριασμούς μας.
             Εκφράζουμε την ριζική αντίθεση μας σε αυτή την δήθεν επένδυση και αναφέρουμε δήθεν γιατί ως γνωστόν την απόσβεση της, την δανειοδότηση της και την σκανδαλώδη κερδοφορία της, την εγγυώμεθα εμείς καταναγκαστικά ως καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Οι περισσότεροι από εμάς ως παραγωγοί εκλεκτών αγροτικών προϊόντων δεν τυγχάνουμε παρόμοιας εκλεκτικής μεταχείρισης από την Πολιτεία.
            «Πράσινη ανάπτυξη» κατά τον Πρωθυπουργό αποτελεί και η παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων, μόνο που δεν υφίσταται εγγυημένη τιμή εξαγοράς αυτών των βασικών για την ανθρώπινη ύπαρξη αγαθών. Πως θα γίνει αυτό; Να το βρουν οι φωστήρες που παπαγαλίζουν τα περί πράσινης ανάπτυξης.
            Αυτές οι επεμβάσεις, που εγκρίνονται με την απόφαση του κ. Καρούντζου (δεν μας εκπλήσσει πλέον αφού εκτός από τα ΜΑΤ που μας απέστειλε επανειλημμένως στο Αποπηγάδι, προσφάτως έδωσε άδεια για νταμάρι στο μοναδικής ομορφιάς και προστατευόμενο Ελαφονήσι) αποτελούν το δυσανάλογο ως προς την αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου οικολογικό του αποτύπωμα. Αποτελούν  παραλογισμό πρώτου μεγέθους και «φαραωνική αντίληψη» ενός μικρού έργου που ούτε καν την σταθερή του ισχύ δεν δύναται να εγγυηθεί καθώς αυτή θα εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πρόσθετης πετρελαιογενούς ενέργειας για την άντληση νερού στον άνω ταμιευτήρα και την βαθειά στοχαστικότητα των ανέμων υποβοηθούμενη από τις μετεωρολογικές προβλέψεις !  
            Καλούμε την Δ/νση Δασών Χανίων, να σταθεί συνεπής στην αρχική της γνωμοδότηση που είχε κάνει με τον Κώστα Πενταράκη και  να απορρίψει το αίτημα για «Έγκριση Επέμβασης» του υδροηλεκτρικού έργου στο Αποπηγάδι. Θα πρέπει να εξεταστούν οι συνεργιστικές επιπτώσεις από το σύνολο των προτεινόμενων έργων στην περιοχή. (Ήδη έχουν πάρει άδεια από τη ΡΑΕ 37 Α/Ν και 11,5 MW η εταιρεία “Σάρρας”) Η Κρήτη δεν πρέπει να αποδεχτεί δεκάδες «αιολικούς Αθερινόλακους». Πρέπει να στραφεί στο φυσικό αέριο, που όπως υποστηρίζουν έγκυροι μελετητές υπάρχει εν αφθονία αντί να κατακρεουργεί τον φυσικό της πλούτο και ιδίως τους ορεινούς της όγκους οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν απρόσιτοι και ανέπαφοι, γιατί έρχονται καιροί δύσκολοι. Δεν πρέπει να μεταβάλλονται σε ελικοδρόμια με δρόμους πρόσβασης ερπυστριοφόρων και να υποβαθμίζει τους ιστορικούς τόπους της.
            Και την ενέργεια της Κρήτης θα πρέπει να την ελέγχουν Ελληνικές εταιρείες, κρατικές ή υπό κοινωνικό έλεγχο και όχι πολυεθνικές.

Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Φλωρίων, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΣΠΠΕΝΚ για τα γεγονότα στο λιμάνι Καρύστου της 3 - 5 - 2018

Την Πέμπτη 3 Μαϊου του 2018 συγκεντρωμένοι Καρυστινοι πολίτες και εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων Καρύστου  ( Αγροτοκτηνοτρόφοι, Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορικός Σύλλογος, Μελισσοκομικός Σύλλογος κ.α.) όπως και του Συλλόγου για την Προστασία Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστιας ( ΣΠΠΕΝΚ) σταμάτησαν πλοίο που είχε σκοπό να εκφορτώσει ανεμογεννήτριες  στο λιμάνι της Καρύστου .  Οι συγκεντρωμένοι πολίτες μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Καρύστου, περίμεναν από τις 4.30 πρωινή ώρα στην περιοχή της πλατφόρμας  του λιμανιού το πλοίο με το όνομα Ειρήνη Κ.  Οι παρόντες λιμενικοί αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εμποδίσουν το συγκεντρωμένο πλήθος ( πλέον των 200 ατόμων) που σχηματίζοντας αδιαπέραστο μέτωπο εμπόδισε το πλοίο να προσαράξει και αναγκάστηκε να περιμένει αρόδο αρκετές ώρες μέχρι να αποφασίσει οτι θα ήταν σκόπιμο να επιστρέψει στο Λαύριο μέχρι νεωτέρας.  Οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποφάσισαν να περιφρουρούν το λιμάνι σε σταθερή βάση και σε συγκεκριμένες βάρδιες προς απ…

Τα αιολικά λόμπυ, ποιοι άραγε τα στηρίζουν;

Οι θυγατρικές της EDF EN HELLAS S.A., οι χρηματοδοτήσεις πολλών εκ. € και η Κτίστωρ ΑΤΕ